köks

köks
1. Bax döş 1-ci mənada. Köks qəfəsi. – Zahirən heyrətamiz dərəcədə sadə və sakit olan bu balacaboylu insanın köksündə bu qədər zəngin və güclü bir ürək yaratmış təbiətin ecazına heyran qalmamaq olmazdı. M. İ.. <Vahid:> Bu sözləri eşidəndə az qaldı ürəyim köksümü yarıb çıxsın. B. Bayramov.
2. məc. Ürək mənasında. Çəkilib köksümə dağlar, düyünlər. Q. Z.. Anaxanım . . köksünü sıxmaqda olan kədərlərini bölüşmək üçün Atabalanın yolunu gözləməyə başladı. A. Ş.. Mən bir dövürdəyəm ki, tunc qanadlanır; Qara daşın, mərmərin köksü atlanır. M. Müş..
◊ Köks dolusu – dərindən, sinəsi tutduqca. Köks dolusu nəfəs almaq. Köks keçirmək – bax köksünü ötürmək. Mütərəddid vəziyyətlər, baxışlar, köks keçirmələr bır-birini təqib edirdi. M. S. O.. Köks(ünü) gərmək – özünü qorxmadan qabağa vermək, döşünü qabağa vermək, sinə gərmək, müqavimət göstərmək. Qanlı süngülərə gərmiş köksünü; Qanilə yazmışdır hər qalib günü. S. V.. Yollarındakı bütün bəla və müsibətlərə köks gərən haqq aşıqları, nağılların dediyinə görə, yuxularında gördükləri sevgililərinə qovuşmaq üçün yola düşürdülər. . Ə. M.. Köksünü ötürmək – dərindən nəfəs almaq (fikirdən, qüssədən, qəmdən və s. hisslərin təsirindən). Camaat harada idi ki, səs-səmir də çıxa idi, – deyə, qoca köksünü ötürdü. Ə. M.. Məzlum dərindən köksünü ötürdü. S. Vəliyev.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • koks — sb., en el. et, koks, ene; kul og koks; der går koks i den …   Dansk ordbog

  • Koks — (engl. Cokes, unrichtig Coaks, vielleicht vom lat. coquere, durch Feuer zubereiten, reif machen), aus Steinkohlen, seltener aus Braunkohlen dargestelltes, nicht flammendes Brennmaterial, das ähnlich wie Holzkohle gewonnen wird, indem man die… …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

  • Koks — ¹Koks ↑ Kohle (2). ²Koks Kokain; (Jargon): Charley, Coke, Schnee, White Powder. * * * 1Koks,der:1.⇨Geld(1)–2.mitK.gurgeln:⇨schnarchen 2Koks,der:⇨Unsinn(1,a) …   Das Wörterbuch der Synonyme

  • koks — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. kokssie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} substancja otrzymywana głównie w wyniku suchej destylacji (odgazowania) węgla kamiennego lub z innych substancji organicznych …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • koks — kóks, kokià įv. Kóks jūsų ãdresas? …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Koks — (engl. Cokes Coaks), ein durch Erhitzen von Steinkohlen bei wenig Luftzutritt erhaltenes Heizmaterial, leichter als Steinkohle, übertrifft diese an Heizwert und Festigkeit. Die K. werden meist in besondern Öfen (Koksöfen) hergestellt. 100 kg… …   Kleines Konversations-Lexikon

  • koks — koks, ià pron. (3), koks, ia (1), kõks, ià (4) K; R, koksaĩ K; SD73, R 1. inter. tiesioginiuose ir netiesioginiuose klausimuose: Kõks oras? K. Kokiam̃ krašte jis gyvena? Rs. Su kokiu arkliu atvažiavo? Klvr. Kokiẽ gi (kas gi) čianai eina? Ėr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Koks — Anthrazit (links) und Steinkohlen Koks (rechts) …   Deutsch Wikipedia

  • Koks — Nose Candy (umgangssprachlich); Snow (umgangssprachlich); Kokain; Schnee (umgangssprachlich); Coke (umgangssprachlich); C17H21NO4; Grubengold (umgangssprachlich); …   Universal-Lexikon

  • koks — m IV, D. u, Ms. kokssie, blm 1. «produkt suchej destylacji węgla kamiennego; także: pozostałość po destylacji ropy naftowej, paku lub innych substancji organicznych; substancja stała, porowata, lżejsza od węgla, o dużej wartości opałowej,… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”